Daha önceki yazımda screen komutu kullanımından bahsetmiştim. Screen komutunu çok kullandığım için, kapatılmamış birden fazla screen oturumu olabiliyor, çoğunluklada unutuyorum. Sunucuya her login olduğumda screen’nin açık oturumlarını görebilmek için .bash_profile dosyasına ( RedHat tabanlı sistemler için) aşağıdaki scripti ekledim. Bu sayede sunucuya ssh üzerinden her bağlandığımda açık oturumları görebiliyorum.

if which screen >/dev/null; then
    screen -q -ls
    if [ $? -ge 10 ]; then
        screen -ls
    fi
fi
Last login: Sun Aug 30 05:45:37 2015 from 192.168.10.100
There is a screen on:
	3553.pts-0.test	(Detached)
	3570.pts-0.test	(Detached)
	3561.pts-0.test	(Detached)

3 Socket in /var/run/screen/S-gokhan.

Bu yazı vesilesi ile, 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun.