Daha önceki yazımda screen komutu kullanımından bahsetmiştim. Screen komutunu çok kullandığım için, kapatılmamış birden fazla screen oturumu olabiliyor, çoğunluklada unutuyorum. Sunucuya her login olduğumda screen’nin açık oturumlarını görebilmek için .bash_profile dosyasına ( RedHat tabanlı sistemler için) aşağıdaki scripti ekledim. Bu sayede sunucuya ssh üzerinden her bağlandığımda açık oturumları görebiliyorum. if which screen >/dev/null; then screen -q -ls if [ $? -ge 10 ]; then screen -ls fi fi Last login: Sun Aug 30 05:45:37 2015 from 192.

Continue reading

Screen komutu, linux sunucunuza ssh bağlantısı yaptıktan sonra birden fazla shell oturumları oluşturmanızı sağlar. Screen komutu kullanarak yeni bir shell oturumu açtığınızda, screen arkada yeni bir process oluşturur, eğer siz oturumdan Ctrl + a + d kombinasyonu ile ayrılsanız (detached ) bile screen komutu arkada oturumu çalıştırmaya devam eder ve daha sonra sizin aynı oturuma bağlanmasınıza olanak sağlar. Screen komutu en çok, uzun sürecek bir scriptin terminal kapansa bile sonlanmamasını sağlamak için kullanılmaktadır.

Continue reading

Author's picture

Gökhan MANKARA

Golang, Python, Blogger, Linux Fan

Software Developer

Turkey/Istanbul