Daha önceki yazımda screen komutu kullanımından bahsetmiştim. Screen komutunu çok kullandığım için, kapatılmamış birden fazla screen oturumu olabiliyor, çoğunluklada unutuyorum. Sunucuya her login olduğumda screen’nin açık oturumlarını görebilmek için .bash_profile dosyasına ( RedHat tabanlı sistemler için) aşağıdaki scripti ekledim. Bu sayede sunucuya ssh üzerinden her bağlandığımda açık oturumları görebiliyorum. if which screen >/dev/null; then screen -q -ls if [ $? -ge 10 ]; then screen -ls fi fi Last login: Sun Aug 30 05:45:37 2015 from 192.

Continue reading

Author's picture

Gökhan MANKARA

Golang, Python, Blogger, Linux Fan

Software Developer

Turkey/Istanbul