Bir dosyadaki kelime, byte ve satırları saymak için “wc” komutu kullanılır. Kullanım şekli; wc [OPTION]... [FILE]... şeklindedir. c: Dosyadaki byteları sayar. l : Dosyadaki satırları sayar. w: Dosyadaki kelimeleri sayar. L: Dosya içindeki en uzun satırın boyutunu gösterir. [Gokhan@localhost ~]$ wc /etc/DIR_COLORS 213 735 4439 /etc/DIR_COLORS [Gokhan@localhost ~]$ wc -c /etc/DIR_COLORS 4439 /etc/DIR_COLORS [Gokhan@localhost ~]$ wc -l /etc/DIR_COLORS 213 /etc/DIR_COLORS [Gokhan@localhost ~]$ wc -w /etc/DIR_COLORS 735 /etc/DIR_COLORS [Gokhan@localhost ~]$ wc -L /etc/DIR_COLORS 77 /etc/DIR_COLORS

Continue reading

Author's picture

Gökhan MANKARA

Golang, Python, Blogger, Linux Fan

Software Developer

Turkey/Istanbul