Bir dosyadaki kelime, byte ve satırları saymak için “wc” komutu kullanılır. Kullanım şekli;

wc [OPTION]... [FILE]...
 
şeklindedir.
 
c:  Dosyadaki byteları sayar.
l :  Dosyadaki satırları sayar.
w: Dosyadaki kelimeleri sayar. 
 L: Dosya içindeki en uzun satırın boyutunu gösterir.
 [Gokhan@localhost ~]$ wc /etc/DIR_COLORS
 
 213  735 4439 /etc/DIR_COLORS
 
[Gokhan@localhost ~]$ wc -c  /etc/DIR_COLORS
4439 /etc/DIR_COLORS
 
[Gokhan@localhost ~]$ wc -l  /etc/DIR_COLORS
213 /etc/DIR_COLORS
 
[Gokhan@localhost ~]$ wc -w  /etc/DIR_COLORS
735 /etc/DIR_COLORS
 
[Gokhan@localhost ~]$ wc -L  /etc/DIR_COLORS
77 /etc/DIR_COLORS