Bağzı durumlarda büyük boyuttaki dosyaların baştan ilk 6-7 satırını yada sondan 6-7 satırını okumamız gerekebilir. Bu durumlar head ve tail komutlarını kullanarak baştan ve sondan istediğimiz kadar satırın konsolda gözükmesini sağlayabiliriz. Örnek çıktı dosyası olarak DIR_COLORS içindeki ilk 5 satırın çıktısını görüyorsunuz. $head -5 /etc/DIR_COLORS # Configuration file for the color ls utility # Synchronized with coreutils 8.5 dircolors # This file goes in the /etc directory, and must be world readable.

Continue reading

Author's picture

Gökhan MANKARA

Golang, Python, Blogger, Linux Fan

Software Developer

Turkey/Istanbul