Zfsonlinux kurulumunu ve yapılandırmasını önceki yazımda değinmiştim. Bu yazıda da zfs’in tüm sistemdeki boş rami kullanmaması ( yoğun olarak diske yazma işleminin gerçekleşmesi durumunda, sistem swap kullanımına geçebiliyor ) için yapılması gereken düzenlemeden bahsedeceğim. Modprobe.d altında zfs.conf adında bir dosya oluşturuyoruz. Bu conf dosyasına zfs’in kullanım parametlerini gireceğiz. Bu yazıda zfs’in kullanmasını istediğimi max ram miktarını 8Gb olarak ayarlayacağız. # vi /etc/modprobe.d/zfs.conf options zfs zfs_arc_max=8589934592 Ayarların aktif olabilmesi için sistemi yeniden başlatmamız gerekiyor.

Continue reading

Oldukça kullanışlı 3 tane Linux/Unix shell scriptlerini sizinle paylaşmak istiyorum. Bunlardan birincisi, arkada çalışan programların ne kadar işlemci ve ram kullandıklarını çıktı olarak ekrana veriyor. #! /bin/bash #List processes based on %cpu and memory usage echo "Start Time" `date` # By default, it display the list of processes based on the cpu and memory usage # if [ $# -eq 0 ] then echo "List of processes based on the %cpu Usage" ps -e -o pcpu,cpu,nice,state,cputime,args --sort pcpu # sorted based on %cpu echo "List of processes based on the memory Usage" ps -e -orss=,args= | sort -b -k1,1n # sorted bases rss value # If arguements are given (mem/cpu) else case "$1" in mem) echo "List of processes based on the memory Usage" ps -e -orss=,args= | sort -b -k1,1n ;; cpu) echo "List of processes based on the %cpu Usage" ps -e -o pcpu,cpu,nice,state,cputime,args --sort pcpu ;; *) echo "Invalid Argument Given \n" echo "Usage : $0 mem/cpu" exit 1 esac fi echo "End Time" `date` exit 0 $.

Continue reading

Author's picture

Gökhan MANKARA

Golang, Python, Blogger, Linux Fan

Software Developer

Turkey/Istanbul