RedHat tabanlı işletim sistemlerinde iki veya daha fazla ethernet interface olması durumunda bonding network interface kullanarak, ethernetlerin load balance bond, round-robin bond ya da fault tolerant bond şeklinde çalışması sağlanabilmektedir. Bu sayede bir interface down olması durumunda sunucuya erişim ikinci interface üzerinden devam edecektir. Sunucumuzun bond interface ayarlarını aşağıdaki ip adresine göre yapacağız. Bond Interface Oluşturma # vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0 DEVICE=bond0 IPADDR=172.16.41.10 NETMASK=255.255.255.0 GATEWAY=172.16.41.1 ONBOOT=yes BOOTPROTO=none USERCTL=no Eth0 ve Eth1 Interfacelerin Düzenlenmesi #vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 DEVICE=eth0 ONBOOT=yes BOOTPROTO=none HWADDR=00:1F:29:E6:EB:2A USERCTL=no MASTER=bond0 SLAVE=yes #vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 DEVICE=eth1 ONBOOT=yes BOOTPROTO=none HWADDR=00:26:55:35:24:FF USERCTL=no MASTER=bond0 SLAVE=yes eth0 e eth1 interfacelerindeki mac adreslerinin bulunması, hangi interface’in down olduğunu anlamanız açısından faydalı olacaktır.

Continue reading

Author's picture

Gökhan MANKARA

Golang, Python, Blogger, Linux Fan

Software Developer

Turkey/Istanbul