LVM (Logical Volume Manager), mantıksal hacim yönetimi olarak çevirebileceğimiz, sistem üzerinde disk kümesi yada kümeleri oluşturmaya olanak sağlayan bir disk yönetim sistemidir. LVM kullanarak mevcut disk sistemi üzerinde online olarak yeniden boyutlandırmaya olanak sağlamaktadır. Eğer sisteminiz default ayarlar ile kurulum yapıldıysa, disk yapınız büyük olasılıkla LVM ile yapılandırılmıştır. Bir çok dağıtım default olarak LVM disk yapısını kullanmaktadır. LVM olarak yapılandırılmış bir sunucuda disk alanını genişletmek için nasıl bir yöntem izlenmesi gerektiğine bakacağız.

Continue reading

Author's picture

Gökhan MANKARA

Golang, Python, Blogger, Linux Fan

Software Developer

Turkey/Istanbul