Daha önceki yazımda kullanıcıya nasıl sudo yetkisi verilebileceğinden bahsetmiştim. Bu yazıda da sudo yetkisi verdiğiniz kullanıcının uyguladığı komutları nasıl loglayacağımıza bakacağız. Önceki yazıda sudoers dosyasına kullanıcıyı eklemiştik, bu yazıda sudoers.d altına kullanıcıları oluşturacağız.

# vi /etc/sudoers.d/gokhan
gokhan  ALL=(ALL)  NOPASSWD: LOG_INPUT: LOG_OUTPUT: ALL
Defaults iolog_dir=/var/log/sudo-io/%{user}

gokhan kullanıcısına şifresiz olarak sudo komutu çalıştırma yetkisi vermiş olduk. iolog_dir dizinini oluşturmamıza gerek yok, default olarak dizin oluşacaktır.

sudo-io dizinine baktığınızda birden fazla dosya oluştuğunu görürsünüz.

└── gokhan
  ├── 00
  │  └── 00
  │    ├── 01
  │    │  ├── log
  │    │  ├── stderr
  │    │  ├── stdin
  │    │  ├── stdout
  │    │  ├── timing
  │    │  ├── ttyin
  │    │  └── ttyout
  │    ├── 02
  │    │  ├── log
  │    │  ├── stderr
  │    │  ├── stdin
  │    │  ├── stdout
  │    │  ├── timing
  │    │  ├── ttyin
  │    │  └── ttyout
  │    ├── 03
  │    │  ├── log
  │    │  ├── stderr
  │    │  ├── stdin
  │    │  ├── stdout
  │    │  ├── timing
  │    │  ├── ttyin
  │    │  └── ttyout
  │    ├── 04
  │    │  ├── log
  │    │  ├── stderr
  │    │  ├── stdin
  │    │  ├── stdout
  │    │  ├── timing
  │    │  ├── ttyin
  │    │  └── ttyout
  │    ├── 05
  │    │  ├── log
  │    │  ├── stderr
  │    │  ├── stdin
  │    │  ├── stdout
  │    │  ├── timing
  │    │  ├── ttyin
  │    │  └── ttyout
  │    ├── 06
  │    │  ├── log
  │    │  ├── stderr
  │    │  ├── stdin
  │    │  ├── stdout
  │    │  ├── timing
  │    │  ├── ttyin
  │    │  └── ttyout
  │    └── 07
  │      ├── log
  │      ├── stderr
  │      ├── stdin
  │      ├── stdout
  │      ├── timing
  │      ├── ttyin
  │      └── ttyout
  └── seq

Bu dosya çokluğunun içinde kaybolmak yerine aşağıdaki komut ile sudo izni verdiğiniz kullanıcının neler yaptığını görebilirsiniz.

# find /var/log/sudo-io/ -name log -exec cat {} \; | grep "::" -A 2 | awk -F: '$1 ~ /^[0-9]+$/{printf "%s%s",(NR>1)?"\n":"",$1;next} {printf ";" $0} END{printf "\n"}'
1427012536;/var/log;/usr/bin/yum install
1427014071;/var/log;/bin/cat /etc/passwd
1427011890;/home/gokhan;/usr/bin/yum update
1427014063;/var/log;/bin/cat /etc/shadow
1427010846;/home/gokhan;/bin/ls /var/log/sudo-io/
1427010852;/home/gokhan;/bin/ls /var/log/sudo-io/gokhan
1427010823;/home/gokhan;/usr/bin/yum update
1427010863;/home/gokhan;/bin/cat /var/log/sudo-io/gokhan
1427011064;/home/gokhan;/usr/bin/yum update