RedHat tabanlı işletim sistemlerinde iki veya daha fazla ethernet interface olması durumunda bonding network interface kullanarak, ethernetlerin load balance bond, round-robin bond ya da fault tolerant bond şeklinde çalışması sağlanabilmektedir. Bu sayede bir interface down olması durumunda sunucuya erişim ikinci interface üzerinden devam edecektir.

Sunucumuzun bond interface ayarlarını aşağıdaki ip adresine göre yapacağız.

Bond Interface Oluşturma

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0
DEVICE=bond0
IPADDR=172.16.41.10
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=172.16.41.1
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
USERCTL=no

Eth0 ve Eth1 Interfacelerin Düzenlenmesi

#vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
HWADDR=00:1F:29:E6:EB:2A
USERCTL=no
MASTER=bond0
SLAVE=yes
#vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
DEVICE=eth1
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
HWADDR=00:26:55:35:24:FF
USERCTL=no
MASTER=bond0
SLAVE=yes

eth0 e eth1 interfacelerindeki mac adreslerinin bulunması, hangi interface’in down olduğunu anlamanız açısından faydalı olacaktır.

Fault Tolerant ( Aktif/Pasif Mod )

Ben bond çalışma modunu aktif/pasif moda göre düzenleyeceğim. Diğer mod ayarlarını linkten bulabilirsiniz.

# vi /etc/modprobe.d/bonding.conf
alias bond0 bonding
  options bond0 miimon=80 mode=1
 • bond0 = Oluşturduğumuz bond interface ismi.
 • miimon = Ne kadar milisaniyede interface durumunu kontrol etsin.
 • mode = Bond interface’in çalışma prensibi

Yukardaki şekilde düzenlemelerimizi yaptıktan sonra network servisini yeniden başlatıyoruz.

# service network restart
# ifconfig
bond0   Link encap:Ethernet
     inet addr:172.16.41.10 Bcast:172.16.41.255 Mask:255.255.252.0
     UP BROADCAST RUNNING MASTER MULTICAST MTU:1500 Metric:1
 
eth0   Link encap:Ethernet 
     inet addr:172.16.41.10 Bcast:172.16.41.255 Mask:255.255.252.0
     UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST MTU:1500 Metric:1
 
eth1   Link encap:Ethernet 
     inet addr:172.16.41.10 Bcast:172.16.41.255 Mask:255.255.252.0
     UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST MTU:1500 Metric:1