Apachenin sunduğu güzel imkanlardan biride belirlediğiniz bir dosyadaki klasörlere uzaktan kullanıcıların parolalı bir şekilde erişmesini sağlayabilmesidir.

Bunu yapmak için yapmanız gerekenler çok basit ;

 • Bu klasöre girecek olan bir kullanıcının parolasının tutulduğu bir dizin yaratmanız gerekiyor. Bu dizin sistemde herhangi bir yerde olabilir yalnız çoğu makalede /usr/local altında tutulmasını öneriyor. Bu dizini önceden oluşturmak şart.
# mkdir /usr/local/parola/parolalar
 • Hangi dizine erişilecek ise ( bu apache hiyerarşisi içinde olmalı ) o dizin altında bir .htaccess dosyası oluşturulmalı. Örneğin /var/www/html/deneme dizininin altına .htaccess dosyasını oluşturalım.
AuthName        “Korumalı Alan”
AuthType        Basic
AuthUserFile      /usr/local/parola/parolalar
Require        valid-user

/var/www/html/deneme dizinine girmek isteyen kullanıcı .htaccess dosyasının okunması halinde ekranda küçük bir pencere açılır ve şifre girmenizi ister.

Şimdide deneme dizinine girecekler için şifre belirlemeye geldi. Bunu htpasswd komutu ile yapıyoruz.

# htpasswd -c /usr/local/parola/parolalar gokhan
Adding password for gokhan
New password : 
Re-type new password :

htpasswd kullanırken c parametresini ilk kez kullanıcı şifresi tanımlayacağımız zaman kullanıyoruz ondan sonraki tanımlamalarda kullanılmıyor bu ayrıntı ya dikkat edin.